آذین کار تبریز

تصویر

خدمات تخصصی چراغ و بدنه خودرو آذین کار در شهر تبریر با مدیریت آقای علی پور افتتاح گردید.

شرح خدمات

√ ریکاوری و احیای رنگ بدنه خودرو

√ شفاف سازی و رفع ماتی رنگ بدنه

√ از بین بردن خط و خش های بدنه تا حدود قابل توجه

√ ترمیم آفتاب سوختی

√ شفاف سازی چراغ های انواع خودروهای ایرانی و خارجی

√ ترمیم ماتی و زردی انواع خودروهای ایرانی و خارجی

شماره تماس:

09367874373

کانال تلگرام

@tabrizazincar